O projekcie

Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii szkockiej.

•Konkurs: Polonia i Polacy za Granicą 2023
•Rodzaj zadania publicznego: pomoc Polonii i Polakom za granicą

•Nazwa zadania: Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii szkockiej.


Opis realizowanego zadania:

Projekt zaspokaja potrzebę utrzymania kontaktu z krajem rodzinnym środowisk polonijnych z Szkocji. Realizuje przede wszystkim potrzebę kontaktu z językiem ojczystym oraz kulturą i historią kraju rodzinnego. Wskazuje wspólne punkty, a zwłaszcza postacie łączące historię Polski i Szkocji. Daje możliwość wymiany poglądów, myśli i idei między przedstawicielami środowisk z kraju i tych zza granicy. Służy zatem także pomocą w realizacji zadań Polskiej Dyplomacji. 

Miejsce realizacji zadania:
Edynburg - miejsce spotkania z Polonią szkocką, w tym zwłaszcza przedstawicielami i władzami polskich szkół, innych organizacji działających w Szkocji, oraz organizacji konferencji popularno-naukowej.

Grupa docelowa:
Polonia szkocka, władze polskich szkół w Szkocji, przedstawiciele Scottish-Polish Cultural Association, a także organizacje niezrzeszone instytucjonalnie oraz bez formalnej przynależności, ale zainteresowane ideą projektu. Łącznie około 150 osób. 

 

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został logotyp nawiązujący do osoby Dr Jana Jonstona:

 

Logotyp zostanie umieszczony na wszelkich materiałach promocyjnych, stanowiąc rozpoznawalny znak identyfikujący uczestników projektu.


W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie dra Jana Jonstona (1603-1675), promocja i kolportaż wydawnictwa w języku polskim (w razie potrzeby także angielskim) poświęconych jego osobie i dokonaniom.

Dr Jan Jonston to lekarz, filozof, etyk, przyrodnik, egiptolog - naukowiec o przebogatym dorobku. Osoba znacząca dla kultury i nauki Szkocji oraz Polski. Postać bez wątpienia zasługująca na godność patrona dla edukacyjnej placówki polonijnej. Na uniwersytecie w Edynburgu znajduje się się obraz dra Jonstona. Jest to prawdopodobnie jedyny Polak uhonorowany w ten sposób na uniwersytetach szkockich. Dlatego też warto uczynić go symbolem współpracy kulturalnej i edukacyjnej Polski i Szkocji. Dr Jan Jonston był autorem kilkudziesięciu książek i co warte podkreślenia podpisywał się na nich prawie zawsze "Scotus-Polonus", co akcentowało fakt bycia przez niego Polakiem, ale szkockiego pochodzenia. Fakt ten przesądził o nazwaniu projektu w ten właśnie sposób, co jest idealnym i zwięzłym oddaniem idei projektu. W trakcie wspomnianej konferencji zorganizowane zostaną także spotkania dla przedstawicieli miejscowej Polonii, które będą okazją do wymiany kontaktów, myśli i poglądów.

Warto podkreślić także fakt, że w Edynburgu w latach 1941-1949 na miejscowym uniwersytecie działał także polski wydział lekarski, którego 80-tą rocznicę powstania obchodzono w zeszłym roku. Trwająca wówczas pandemia uniemożliwiła należyte uhonorowanie tejże rocznicy. Postać dra Jonstona jest więc idealnym pomostem łączącym ten projekt ze wspomnianym jubileuszem. Stąd też nieprzypadkowy wybór miejsca na organizację spotkania polonijnego. Wreszcie według oficjalnych zapowiedzi Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ma otrzymać imię dra Jana Jonstona. Będzie to jedyna na świecie placówka medyczna nosząca jego imię. Na wydarzenie to oczywiście zostaną zaproszeni także polscy partnerzy projektu ze Szkocji, co niewątpliwie spotęguje efekty osiągnięte w ramach działań i założeń projektowych. W czasie spotkania otwartego z przedstawicielami Polonii w Szkocji planowane jest także zorganizowanie odrębnego spotkania z dyrektorami polskich placówek edukacyjnych działających w Szkocji.