Zamek w Rydzynie

Rydzyna

Zamek Leszczyńskich i Sułkowskich w Rydzynie wzniesiony został w latach ok.1685-1695 r. na planie czworoboku murów wcześniejszego zamku gotyckiego Jana z Czerniny. Okazały budynek jest dziełem architekta Józefa Szymona Bellottiego. Fasada zachodnia zamku przebudowana została ok. 1700 r. przez Pompeo Ferrariego sprowadzonego przez ród Leszczyńskich z Rzymu. Zamek w Rydzynie był rezydencją króla Stanisława Leszczyńskiego. Został spalony w 1707 r. podczas przymusowej emigracji króla ale pozostał w posiadaniu Augusta II Mocnego, króla Polski i elektora Saksonii. Po zakupie Rydzyny przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego w 1738 roku, zamek został odbudowany przez architekta Karola Marcina Frantza. Obecny kształt otrzymały również dachy zamku oraz wystrój elewacji zewnętrznych. Dziełem architekta Frantza jest dobudowany od północy ryzalit mieszczący reprezentacyjne schody do sal paradnych. 


Po bezpotomnej śmierci ostatniego z książąt Sułkowskich w Rydzynie, zamek wraz z dobrami ziemskimi został przejęty przez skarb państwa pruskiego. W czasie trwania Pierwszej Wojny Światowej w zamku i jego przyległych oficynach znajdował się niemiecki obóz jeniecki dla Rosjan i Francuzów. W 1924 r. na mocy statutu utworzonej w XVIII w. Ordynacji książąt Sułkowskich powstała Fundacja im. Sułkowskich, której celem było kształcenie młodzieży. W latach 1928-1939 zamek był siedzibą męskiego internatowego Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich. Szkoła prowadzona była przez wybitnego pedagoga prof. Tadeusza Łopuszańskiego. Zasłynęła w całym kraju dzięki połączeniu wysokiego poziomu nauczania z nowatorskimi metodami wychowawczymi.  


Podczas II wojny światowej w zamku mieściła się szkoła z internatem. Zamek został doszczętnie spalony w styczniu 1945 r. Latem, 1946 roku, tuż po ustąpieniu Armii Czerwonej z terenów zamkowych, podjęto się pierwszych prac zabezpieczających. W latach 60-tych położone zostały nowe stropy oraz dach. Kompleksowa odbudowa, a następnie renowacja elewacji i rekonstrukcja wnętrz miala miejsce w latach 1970-1989. Były to już prace prowadzone przez nowego użytkownika zamku – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). 
Obecnie Zamek w Rydzynie mieści centrum konferencyjne wraz ogólnodostępnym hotelem, restauracją i zespołem sal konferencyjnych.

Wnętrza zamkowe dostępne są do zwiedzania po uprzednim uzgodnieniu.

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu