Rynek

Rydzyna

W jego rozplanowaniu przetrwały relikty układu z czasów lokacji miasta – ulice wyprowadzone z naroży oraz układ przyrynkowych działek budowlanych, od strony zapleczy obwiedzionych czworobokiem uliczek gospodarczych. Na układ średniowieczny w II połowie XVIII w. nałożony został barokowy układ Osowy z widokami perspektywicznymi ku zamkowi i dwóm kościołom. Perspektywę ku północy zamyka wieża dawnego kościoła ewangelickiego, w tym celu został on nietypowo zorientowany na osi północ-południe. Drugi z kościołów tak samo zorientowany, zamykający perspektywę południową, nie zachował się.

Zajmujący centralną część zachodniej pierzei rynku Ratusz zbudowany został w 1761 r. przez K.M. Frantza. Z przylegającej do niego zabudowy wyróżnia się wysokim barokowym szczytem i wieńczącą budynek wieżyczką. Usytuowany został na wprost fasady Zamku.

Pośrodku Rynku wznosi się monumentalna figura Trójcy Świętej pochodząca z czasów Ratusza. Grupę figuralną tworzą osoby Boga Ojca, Chrystusa oraz Marii, orędującej za mieszkańcami miasta. Wieńczący rzeźbę obelisk z gołębicą, symbolem Ducha Świętego to tzw. Słup morowy, upamiętniający epidemię dżumy z 1709 r.                                                                                                                                         

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu