Przemęcki Park Krajobrazowy

Przemęt

Przemęcki Park Krajobrazowy - Został utworzony 25 listopada 1991 roku. Celem jego powstania jest zachowanie jednego z najciekawszych urywków krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce oraz związanych z tym krajobrazem zespołów jeziorno – leśno – łąkowych. Park ten położony jest na  obszarze pięciu gmin (Przemęt, Włoszakowice, Wijewo, Wschowa oraz Śmigiel). Według umiejscowienia fizyczno – geograficznego leży on na Pojezierzu Sławskim, a niewielka jego część w obrębie Pojezierza Krzywińskiego. Powierzchnia Parku wynosi ponad 21 tyś ha. 

Krajobraz Parku i jego urozmaicona rzeźba są efektem ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim, które miało miejsce ok. 15 tyś. Lat temu. Wody lodowca żłobiły głębokie i szerokie rowy. Pokrywa lodowca po stopieniu ukazała przeogromne rynny wypełnione wodą. Tak powstały jeziora, których na terenie parku jest 24. Są one bardzo ważne ze względu na wartości przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne. Jeziora połączone są ze sobą licznymi ciekami tworząc w ten sposób naturalne wytyczone i malownicze szlaki kajakowe. Na terenie parku znajdują się dwa duże kompleksy leśne. Pierwszy położony jest na południowy – zachód od Włoszakowic, a drugi na zachód od rynny jezior przemęckich. Lasy zajmują 39% powierzchni Parku. Największy udział mają siedliska boru świeżego i boru mieszanego. W Przemęckim Parku Krajobrazowym na podstawie badań zaobserwowano występowanie ok. 700 roślin naczyniowych, w tym 30 podlegających ochronie całkowitej. Park jest częścią Wielko przestrzennego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce.

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu