Park im. Jana Jonstona

Leszno

Park zajmuje teren wzdłuż Alei Jana Pawła II. Posiada charakter rekreacyjno-wypoczynkowy, zajmuje obszar 4,85 ha i jest zarządzany przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie. Do lat pięćdziesiątych XX w. znajdował się tutaj cmentarz braci czeskich i kalwinów. Był on miejscem pochówków m.in. członków rodziny J.A.Komeńskiego, Jana Jonstona, a także przedstawicieli polskich rodzin kalwińskich. Cmentarz używany był do końca drugiej wojny światowej. Niektóre nagrobki zostały przeniesione w latach 50 XX w. do lapidarium przy kościele św. Krzyża.

Park nazwany został im. Jana Jonstona w trzechsetną rocznicę jego śmierci (1975). 
Pomnik Jana Jonstona zaprojektowała Magdalena Więcek z Poznania. 

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu