Pałac w Trzebinach

Trzebiny

Trzebiny to niewielka wieś położona w centralnym punkcie gminy Święciechowa. To w niej znajduje się zespół pałacowo – folwarczny Trzebiny. Okazały barokowy pałac wybudowany dla rodziny Gurowskich, pochodzi z końca XVII w. Jego projektantem był architekt Jan Cantenazzi – projektował m.in. Kościół pw. św. Mikołaja w Lesznie. Początek prac przy tej rezydencji szacuje się na rok 1680. W przeciągu 10 lat wzniesiono dwukontygnacyjny budynek o rzucie prostokąta z czterema wieżami narożnymi. Pałac gruntownie przebudowano w roku 1860, kiedy to budynek znajdował się w rękach barona Ferdynanda von Leesen. W tym okresie powstał też zachowany do dnia dzisiejszego dziedziniec wewnętrzny, a przepiękny otaczający pałac włoski ogród został przemianowany na park krajobrazowy.

Obecny budynek ma plan czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Narożne wieże są nieznacznie wyższe od korpusu pałacu. Całość nakryta jest płaskim dachem z niewielkim spadkiem skierowanym w stronę wewnętrznego dziedzińca. Pałac wzniesiony został z cegły, a jego elewacja otynkowana. Korpus pałacu jest dwukondygnacyjny, a cztery narożne wieże posiadają trzy kondygnacje. Na elewacji frontowej i tylnej pałacu znajdują się kartusze herbowe. Na elewacji południowej umieszczono herb Rola oraz Nieżychowskich, w północnej zaś herb rodziny van Leesen. 

Wewnątrz budynku zachowały się fragmenty barokowego wystroju takie jak kominki, sztukaterie stropów oraz elementy stolarki drzwiowej.  

Prawdopodobnie równocześnie z budową pierwotnego pałacu powstał też należący do majątku folwark. Obecne zabudowania folwarczne pochodzą z końca XIX i początku XX w i są typową architekturą dla tamtego okresu. Składają się na nie spichlerz, stajnia, obora, obora z magazynem słomy i gorzelnia. 

Majątek wraz z  folwarkiem pozostawały w rękach rodziny van Leesen aż do końca II Wojny Światowej. Pałac bardzo ucierpiał w skutek wojennych dewastacji. Odrestaurowano go dopiero w latach 80-tych. Obecnie zabytek jest niedostępny dla zwiedzających. Mieści się w nim filia Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.

Na olbrzymie uznanie zasługuje również przypałacowy ogród, w który jest odwzorowaniem pierwszego regularnego ogrodu włoskiego. 

Lokalizacja

Wróć do indeksu