Miejski Ośrodek Kultury

Leszno

ul. Bolesława Chrobrego 3a

64-100 Leszno

tel. 65 529 99 85

Do zespołu obiektów należących do dawnego „Hotelu Polskiego” należał budynek Miejskiego Ośrodka Kultury. Na parterze znajduje się interesująca sala widowiskowa z 1905 r., projektowana przez Franciszka Feuera. W latach 1924-1926 odbywał się tutaj stałe przedstawienia teatralne, zaś od 1928 r. seanse filmowe.

Podstawowym założeniem działalności Moku jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Zachęcanie mieszkańców Leszna nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta. 
Miejski Ośrodek Kultury organizuje różnego rodzaju imprezy artystycznych, upowszechniające różnorodne dziedziny kultury i sztuki - czyli koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, turnieje, festiwale, przeglądy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi sekcje i kluby zainteresowań oraz zespoły artystyczne. Koordynuje działania kulturalne na terenie miasta oraz promuje i rozwija amatorski ruch artystyczny.
Działalność imprezową MOK prowadzi w oparciu o własne zespoły, ale także zespoły z innych placówek czy zawodowe.

Lokalizacja

Wróć do indeksu