Kościół pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie

Oporowo

Kościół parafialny pod wezwaniem NMP Niepokalanie Poczętej zbudowany został w 1640 r. Jest to budynek o konstrukcji szachulcowej, a wypełnienie stanowi otynkowa cegła. Murowana wieża pochodzi z początku XIX w. Kościół zachował cenne wyposażenie wnętrza, w dużej mierze z czasu budowy kościoła. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej. Na belce tęczowej Grupa Ukrzyżowania z Matką Boską i św. Marią Magdaleną. W kościele znaleźć możemy również drewniane epitafium fundatora świątyni z 1659 r.

Cmentarz przykościelny - jest to nekropolia właścicieli Oporowa, Lubonii, Brylewa i Drobnina. Zachowały się tu: kaplica grobowa roku Chełkowskich, grobowce rodu Ponikiewskich i Franciszka Dzierżykraja Morawskiego, szambelana, marszałka Wielkiego Księstwa Poznańskiego i dziedzica Luboni oraz tablica ku czci ofiar I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego.

Lokalizacja

Wróć do indeksu