Kościół pw. Narodzenia NMP w Wieleniu

Wieleń

Kościół pw. Narodzenia NMP w Wieleniu – obecny, późnobarokowy budynek, zbudowany został na planie krzyża łacińskiego w miejscu zniszczonego wcześniej przez pożar drewnianego kościoła. Decyzję o wzniesieniu ceglanej budowli podjęli cystersi. Świątynia miała też być większa z uwagi na dużą liczbę przybywających do Wielenia pielgrzymów. Budowa rozpoczęła się w 1731 roku i trwała 4 lata. Po zamknięciu opactwa cystersów w Przemęcie i konfiskacie ich majątku na początku XIX w, kościół został sprzedany i zaczął stopniowo podupadać. Gruntowny remont i ponowne otwarcie świątyni dla wiernych miało miejsce dopiero po II Wojnie Światowej. W 1993 roku miała miejsce uroczysta koronacja słynącej łaskami, XV wiecznej figury Matki Boskiej Wieleńskiej. 

Wyposażenie wnętrza świątyni jest barokowe natomiast polichromia została odnowiona przez Teodora Szukałę w 1961 r. W ołtarzu głównym znajduje się gotycka rzeźba Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Ucieczki Grzeszników z II połowy XV w., koronowana koronami papieskimi – cel licznych pielgrzymek. Do najstarszych elementów wyposażenia kościoła należą dwa barokowe ołtarze,  późnorenesansowy ołtarzyk z 1630 roku oraz rokokowa ambona pochodząca z wcześniejszego drewnianego kościoła. Przy kościele rosną pomnikowe lipy. Obok eklektyczny dwór z drugiej połowy XIX wieku, obecnie dom wczasowy otoczony pozostałościami parku. 

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu