I Powiatowy konkurs plastyczny dla seniorów 55+

I Powiatowy konkurs plastyczny dla seniorów 55+

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.powiat-leszczynski.pl

tel: 65 529 68 11

Termin dostarczania prac 8.12.2023