I Leszczyński Przegląd Piosenki Legionowej i Powstańczej

I Leszczyński Przegląd Piosenki Legionowej i Powstańczej