Pomnik Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego

Leszno

Pomnik Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego odsłonięty został 9 maja 1987 r. na placu przy ul. 17 Stycznia.

Pomnik składa się z trzech części. W centralnej części pomnika umiejscowiono żeliwnego orła, który wzbija się do lotu. Poniżej orła wmurowano tablice upamiętniające biorących udział w wojnie obronnej 1939 r. Żołnierzy Batalionów Obrony Narodowej i Straży Granicznej, tablicę z odznaką 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich z 1919 r., tablicę z odznaką 17 Pułku Ulanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

W bastionach bocznych znajdują się urny z ziemią z pól bitewnych oraz urna z ziemią pobrana z grobów w Katyniu. Tablica na lewym bastionie nosi napis „Orlętom lwowskim i  żołnierzom wielkopolskim pułków odsieczy w 75 rocznicę obrony Lwowa położyło Towarzystwo Miłośników Lwowa w 1994 r.”.

Krzyż Virtuti Militari upamięta odznaczenie tym orderem sztandaru 55 Poznańskiego Pulku Piechoty w grudniu 1920 r. przez Naczelnego Widza Józefa Piłsudskiego i znajduje się w centralnej części wolnej między bastionami.

Symbolikę pomnika, dzieła Jerzego Schmidta i Józefa Petruka, dopełniają dwa szpalery stylizowanych lanc ułańskich. 

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu