Plac Tadeusza Kościuszki

Leszno

Nazywany niegdyś Placem Zamkowym. Alejka dojazdowa prowadzi do dawnego pałacu Sułkowskich. Barokowa rezydencja powstała na miejscu wcześniejszego, renesansowego pałacu i kolejnego gmachu wybudowanego w drugiej połowie XVII w. przez sprowadzonego z Włoch architekta, Pompeo Ferrariego. Współczesny kształt został pałacowi nadany w połowie XVIII stulecia, gdy dokonano przebudowy po kolejnych pożarach. Sylwetka budowli naturalnie komponuje się w otoczenie parku i stawów, będących reliktem dawnej, jeszcze średniowiecznej, fosy. Wnętrza pałacu zatraciły niemal zupełnie swe pierwotne cechy; zachowały się jedynie pojedyncze detale dawnego wyposażenia architektonicznego

Przed pałacem Sułkowskich rozciąga się interesujący park miejski. Można tu podziwiać wiele drzew rzadko spotykanych  na terenach miejskich. Wiele uroku dodają parkowi dwa stawy, rozciągające się od ul. Narutowicza. W północnej części parku znajduje się Pomnik Powstańców Wielkopolskich, ufundowany „Ku czi bohaterów” w 1924 r. ze składek społecznych. Zniszczony w okresie okupacji hitlerowskiej, ponownie odsłonięty został w 1957 r. z niekompletnie odtworzonym godłem Polski. Z oryginału pochodzi wieńczący pomnik hełm antyczny. 

Lokalizacja

Wróć do indeksu