Park przyzamkowy

Rydzyna

Założony został ok. 1820 r. na miejscu ozdobnego ogrodu francuskiego z XVII w. Z formy pierwotnej zachował się jedynie układ dwuczęściowy z fosą poprzeczną, która łączy się z fosami okalającymi park oraz wyspę zamkową. Basen ozdobny zrekonstruowany został po 1970 r. Pośród drzewostanu znaleźć można m.in. pomnikowe dęby, czarne sosny, buk czerwono listny. Za osobliwość tego parku uważa się znajdujący tu bluszcz kwitnący.

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu