Kościół parafialny pw. Św. Trójcy w Osiecznej

Osieczna

Kościół pod wezwaniem Św. Trójcy wzniesiony został w 1540 r. z fundacji rodziny Górków. W 1777 r., dzięki staraniom Mikołaja Skoraszewskiego, nastąpiła przebudowa świątyni w stylu  barokowym. 
W ołtarzu głównym przedstawiona została adoracja Trójcy Świętej. Zachowane zostało również późnogotyckie sklepienie gwiaździste kościoła. W kaplicy południowej znaleźć możemy epitafia rodziny Przyjemskich, Jana Olbrachta jego żony Anny Konstancji z Grudzińskich. Zachowały się również malowane na blasze portrety trumienne, które wykonano z czarnego marmuru.
Zaliczana do zabytków jest również barokowa brama kościoła z datą 1904 i monogram XRL odnoszą się do proboszcza Romana Leszczyńskiego. Nad wejściem umieszczone są herby fundatora kościoła i jego żony. W kościelnej kruchcie wmurowane zostały tablice informujące o dziejach dzwonów kościelnych z ich autentycznymi fragmentami oraz o odbudowie kościoła po pożarze z 1859 r.

W XVI wieku ziemie polskie ogarnęła fala reformacji, wtedy to kościół został odebrany katolikom i oddany w ręce protestantów. Później przez jakiś czas nabożeństwa religijne odprawiano na zmianę dla protestantów i katolików. Około 1620 roku w Osiecznej zbudowano kościół protestancki, a kościół parafialny został oddany katolikom.

 

Lokalizacja

Wróć do indeksu