Dołącz do nas

Przystąpić do Organizacji Turystycznej Leszno-Region mogą wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem i promocją turystyki w Regionie Leszczyńskim – instytucje samorządowe, jak i przedsiębiorcy. Procedura przystąpienia do stowarzyszenia jest bardzo prosta: 

Wystarczy pobrać i wypełnić Deklarację Członkowską, przesłać ją pocztą lub drogą elektroniczną na adres region@leszno.pl  z krótką charakterystyką prowadzonej działalności.

Przesłana deklaracja zostanie przekazana i rozpatrzona przez Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno-Region. 

O decyzji Zarządu OT Leszno-Region poinformujemy drogą e-mail oraz pocztową.

Przynależność do OT Leszno-Region związana  jest z opłatami członkowskimi, które ustalone zostały przez Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Organizacji Turystycznej Leszno-Region. Składki członkowskie składają się na budżet OT Leszno-Region, który przeznaczony jest na realizację działań statutowych OT Leszno-Region. Wysokość składek członkowskich jest uzależniona od rodzaju działalności jaka jest prowadzona przez danego członka organizacji.

 

Dlaczego warto przystąpić do Organizacji Turystycznej Leszno-Region?

Przystąpienie do Organizacji Turystycznej Leszno-Region niesie za sobą szereg nowych możliwości. Jest to przede wszystkim wspólne wzmocnienie marki turystycznej Regionu Leszczyńskiego, a co się z tym wiążę, wzmocnienie pozycji na rynku turystycznym członków OT Leszno-Region. Przystąpienie do Organizacji Turystycznej Leszno-Region to również możliwość rozwoju funcji turystycznych w naszym regionie, silne promowanie atrakcji turystycznych oraz możliwość stworzenia wspólnych projektów i budowania sieci współpracy.


Korzyści dla członków OT Leszno-Region:

- bezpośredni wpływ na kształtowanie marki turystycznej Regionu Leszczyńskiego,
- udział w działaniach promocyjnych organizowanych przez OT Leszno-Region,
- wpisanie w bazę atrakcji turystycznych OT Leszno-Region,
- promocja członków na stoiskach OT Leszno-Region podczas targów turystycznych i imprezach promocyjnych,
- promocja oferty turystycznej członków OT Leszno-Region w biurze Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie,
- promocja oferty członków OT Leszno-Region w kampaniach promocyjnych prowadzonych przez OT Leszno-Region.

 

Kontakt: 

Organizacja Turystyczna Leszno - Region 
ul. Kazimierza Karasia 15 
64-100 Leszno 
tel. (65) 529 82 34
e-mail: region@leszno.pl 
Osoba do kontaktu: Konrad Andrzejewski

Pliki do pobrania